Zoeken op

Onderwerp

Dossier

Type

Auteur
select

Jaar

SoortSorteren op

Artikelen (57 artikelen gevonden)

U hebt gezocht op:  selectie wissen
arts en computer
Toezicht kan ook zonder alles te vangen in protocollen
Toezicht houden op professionele organisaties werkt beter als de organisatie zelf aangeeft waar het op gecontroleerd moet worden, zogenaamd ‘horizontaal toezicht’. Startpunt is vertrouwen in plaats van wantrouwen. Toezicht is dan niet langer het a...
airbn
Wat is nu eigenlijk deeleconomie?
In de deeleconomie laten consumenten elkaar gebruik maken van hun onderbenutte consumptiegoederen, zoals auto's, huizen en gereedschap. De voordelen van deelplatforms zoals Airbnb zijn te groot om het verbieden ervan te rechtvaardigen. Dat hoeft o...
Edith Loozen
Edith Loozen over ACM en ziekenhuisfusies
Autoriteit Consument & Markt past de mededingingsregels niet correct toe bij ziekenhuisfusies, stelt Edith Loozen, universitair docent mededingingstoezicht bij iBMG-EUR. Het wettelijk toetsingskader wordt steevast losgelaten en dat is niet in het ...
Jean Tirole
Beleidstoepassing werk van Tirole kan wel een impuls gebruiken
De Nobelprijs voor Jean Tirole getuigt van zijn fundamentele bijdragen voor de economische wetenschap. Deze bijdragen betreffen niet alleen regulering van marktmacht, waar nu de nadruk op wordt gelegd, maar ook werk op uiteenlopende terreinen als ...
calculator
Scoor financieel adviseurs op onafhankelijkheid
De consument is gebaat bij het publiceren van een score die de mate van onafhankelijkheid van financieel adviseurs weergeeft. Dit komt de kwaliteit van het advies ten goede. Daarnaast kunnen consumenten zo makkelijker onafhankelijke adviseurs herk...
bis in Bazel
Nederland aan de zijlijn in debat over regulering banken
Het Nederlandse debat over regulering van banken loopt ernstig achter de feiten aan. Komende week vergadert de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over de kapitaaleisen voor banken. Dit is buitengewoon relevant, maar wat velen lijke...