Wouter Vermeulen

Gastauteur

Centraal Planbureau, Den Haag

Wouter Vermeulen image
© Foto Centraal Planbureau
Wouter Vermeulen is programmaleider Decentrale overheden bij het Centraal Planbureau en hij is geaffilieerd met het Spatial Economic Research Centre van de London School of Economics. Zijn onderzoek gaat over stedelijke economie, ruimtelijke ordening en lokale overheidsfinanciën.

Artikelen

Jongeren gebaat bij gemeentelijke verantwoordelijkheid voor zorg en inkomensondersteuning image
Jongeren gebaat bij gemeentelijke verantwoordelijkheid voor zorg en inkomensondersteuning
Jongeren die voor zorgverlening aankloppen doen ook relatief vaak een beroep op inkomensondersteuning. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van CPB-economen Mariëlle Non en Wouter Vermeulen. Eerder onderzoek wees juist op een beperkte overlap. Door ...
Nieuwbouw volgt de woningvraag vooral buiten de steden image
Nieuwbouw volgt de woningvraag vooral buiten de steden
Steden hebben in de afgelopen decennia een opmerkelijke comeback doorgemaakt – maar niet allemaal. Waar is groei rendabel en in welke steden is nieuwbouw kapitaalverspilling? De ontwikkelaar – of dat nu een projectontwikkelaar, corporatie of gemee...
Financiële prikkels bij decentralisatie sociaal beleid vragen aandacht image
Financiële prikkels bij decentralisatie sociaal beleid vragen aandacht
Volgend jaar worden gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal regelingen op het terrein van (jeugd)zorg en participatie. Een vaste uitkering van het Rijk moet de uitgaven aan deze nieuwe taken grotendeels dekken. Gemeenten worden hiermee v...
Marktmacht in de bouwpolder image
Marktmacht in de bouwpolder
De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen wees onlangs terecht op de gebrekkige reactie van het woningaanbod in Nederland op veranderingen in prijzen. Hebben gemeenten, al dan niet in onderling overleg met andere gemeenten, en ontwikkelaars het aanta...